You are here: Ειδησεις Τουρισμος Έρευνα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους επισκέπτες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Έρευνα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους επισκέπτες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

E-mail Εκτύπωση PDF

Η διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους επισκέπτες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ήταν το αντικείμενο της πρότασης που κατέθεσαν προς συζήτηση στην Επιτροπή Τουρισμού, Αθλητισμού & Πολιτισμού Ιονίων Νήσων οι περιφερειακοί σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής, Φώτης Τσίπης και Βασίλης Κοντός.

Η πρόταση έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή.

 

Η εισήγηση του θέματος

 

Μέσα σ' ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον και στο πλαίσιο του έντονου ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει ο Τουρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι προφανής η ανάγκη για ποιότητα. Πόσο μάλλον για μια νησιωτική Περιφέρεια, όπως η δική μας, που καλείται να καθορίσει την τουριστική πολιτική της.

Για να προσεγγίσουμε την ποιότητα πρέπει να απαντήσουμε σε τρεις βασικές ερωτήσεις:

  • Που βρισκόμαστε σήμερα;
  • Που θέλουμε να φθάσουμε;
  • Πως θα φθάσουμε εκεί που θέλουμε;

Εδώ λοιπόν υπεισέρχεται ο επιστημονικός τρόπος προσέγγισης και διερεύνησης της τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής.

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού το 2002, συνεργαζόμενος με μελετητικά γραφεία, υλοποίησε πλήρεις μελέτες Τουριστικής Ανάπτυξης των Περιφερειών της Χώρας (MASTER PLANS), με εξαίρεση την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων!

Ο λόγος ήταν ότι, τη μελέτη είχε αναλάβει το γραφείου του κ. Ιωάννη Πατέλη ο οποίος όμως δεν προχώρησε στην υλοποίηση της, επειδή ορίσθηκε Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ και ως εκ τούτου, υπήρχε το ασυμβίβαστο. Η μελέτη, με ευθύνη του Ε.Ο.Τ, δεν ανατέθηκε όπως έπρεπε σε άλλο μελετητικό γραφείο με αποτέλεσμα ή Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να στερείται «μπούσουλα» τον οποίο δικαιούται και μέχρι σήμερα δεν τον έχει διεκδικήσει κανείς.

Η προτεινόμενη πρωτογενής έρευνα έρχεται να καλύψει εν μέρει αυτό το κενό και σκοπεύει να παρέχει στον παραγωγό (επιχειρηματίες, τοπική αυτοδιοίκηση, κράτος) αυτή τη γνώση, χτίζοντας μια γέφυρα μεταξύ του ιδίου και των τουριστών.

Οι επιχειρήσεις και οι εμπλεκόμενοι φορείς στον τουρισμό πρέπει να εγκαθιδρύσουν την αντικειμενική συλλογή πληροφόρησης, μ’ ένα μεθοδικό και επιστημονικό τρόπο.

Η πρόταση για την έρευνα

 

· Προτείνεται η διενέργεια πρωτογενούς ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας για την τρέχουσα τουριστική περίοδο, για την αξιολόγηση από πλευράς των επισκεπτών, των παρεχομένων υπηρεσιών, στα κύρια νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπου υπάρχει Δήμος, δηλαδή Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κεφαλληνία, Ιθάκη, Ζάκυνθο. Προτείνεται παράλληλα η διεκδίκηση από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού της πλήρους μελέτης Τουριστικής Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ( MASTER PLAN ) επειδή είναι η μόνη Περιφέρεια στην οποία δεν είχε υλοποιηθεί με ευθύνη του Ε.Ο.Τ.

Η έρευνα θα αναδείξει τάσεις, συμπεριφορές, επισημάνσεις και επιθυμίες τόσο του αλλοδαπού όσο και του Έλληνα τουρίστα.

 

Σκοπός και στόχοι της έρευνας

 

Σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή και η καταγραφή πρωτογενών πληροφοριών, που προέρχονται από όλους τους εμπλεκόμενους στην τουριστική δραστηριότητα. Αποσκοπεί να βοηθήσει την αρμόδια Περιφέρεια να αντιληφθεί, να κατανοήσει και να αντιδράσει, σε ευκαιρίες ή προβλήματα που εμφανίζονται στις τουριστικές περιοχές και στην συνέχεια να προτείνει λύσεις. Επίσης, τα αποτελέσματα θα καθοδηγούν και τις χρηματοδοτήσεις κάθε τομέα.

1. Στόχοι της έρευνας είναι:

α. Να εντοπισθούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του υπάρχοντος τουριστικού προϊόντος κάθε τουριστικής περιοχής,

β. Να διερευνηθούν:

ο βαθμός ικανοποίησης των τουριστών, οι οποίοι επισκέπτονται κάθε τουριστική περιοχή καθώς και οι απαιτήσεις που αυτοί έχουν από ένα τουριστικό θέρετρο,

γ. Να αξιολογηθεί αναλυτικά η τουριστική προσφορά κάθε περιοχής και να εντοπισθούν τυχόν προβλήματα και ελλείψεις από τους παραγωγούς των τουριστικών υπηρεσιών.

δ. Να αξιολογηθούν οι υποδομές του κράτους και οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους τουρίστες σε α! και β! βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

2. Επιλογή ερευνητικής μεθόδου

Πρωτογενής έρευνα, η οποία συχνά αποκαλείται και «κλασσική ερευνητική μέθοδος» θα συλλέξει τα στοιχεία με την χρήση ερωτηματολογίων.

Τα ερωτηματολόγια στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά ενός ερευνητικού προγράμματος. Έτσι και στην παρούσα έρευνα προτείνεται ένα ερωτηματολόγιο που να ανταποκρίνεται στους ερευνητικούς στόχους. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί είναι η τυχαία δειγματοληψία.

3. Μεθοδολογία - δείγμα

Η συλλογή στοιχείων θα γίνει με τη χρήση πλήρους δομημένου ερωτηματολογίου ( συνημμένο ) που θα διανεμηθεί στις εξόδους των κυρίων νησιών της Περιφέρειας μας ( αεροδρόμια και λιμάνια) κατά την αναχώρηση τους από αυτά.

4. Διάρκεια της έρευνας

Η έρευνα προτείνεται να διεξαχθεί από την 1η Ιουνίου 2011 έως την 31η Οκτωβρίου 2011 στα κύρια νησιά της Περιφέρειας μας όπως αυτά αναφέρθηκαν ως άνω.

5. Τρόποι συλλογής των στοιχείων - ερωτηματολογίων

Η Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σε συνεργασία με τους Δήμους και την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ιονίων Νήσων ( Ε.Ο.Τ ), θα αναλάβουν τη διακίνηση, τη συμπλήρωση και την συγκέντρωση των ερωτηματολογίων.

Για την υλοποίηση της έρευνας θα χρειαστεί ένας αριθμός νέων ανθρώπων - ερευνητών για να βοηθήσει στη διαδικασία διακίνησης των ερωτηματολογίων. Για να υπάρξει

υπευθυνότητα, προτείνεται όπως η Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας, ζητήσει την συνεργασία με τα T.E.I και συγκεκριμένα των τμημάτων τουριστικών επιχειρήσεων της Χώρας. Οι εν λόγω φοιτητές με σύντομη εκπαίδευση θα είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στην αποστολή τους κάτι που θα προβεί σε όφελος της Περιφέρειας αλλά και των ιδίων που θα αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες.

Η συλλογή των ερωτηματολογίων θα γίνεται σε ειδικές κάλπες που θα τοποθετηθούν στα αεροδρόμια κα λιμάνια των κύριων νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων όπως αυτά αναφέρθηκαν ως άνω.

Κατόπιν θα συγκεντρώνονται με την μέριμνα της Διεύθυνσης Τουρισμού Ιονίων Νήσων και των Δήμων και θα αποστέλλονται στην έδρα της ως άνω Διεύθυνσης Τουρισμού για την επεξεργασία τους .

Να διευκρινισθεί ότι, επειδή οι πτήσεις των τουριστών με προορισμό την Λευκάδα είναι προς και από το αεροδρόμιο του Ακτίου, εκεί θα γίνεται η συλλογή των ερωτηματολογίων που αφορούν τους τουρίστες που χρησιμοποίησαν το συγκεκριμένο αεροδρόμιο με προορισμό την Λευκάδα.

6. Επεξεργασία στοιχείων

Η εισαγωγή των δεδομένων, τα συμπληρωματικά ερωτηματολόγια, οι γραφικές παραστάσεις και οι στατιστικές αναλύσεις θα γίνουν σε ένα ειδικό πρόγραμμα, το SPSS( Statistical Package for the Social Siences).

7. Συμπεράσματα

Από τη συγκέντρωση και την επεξεργασία των στοιχείων θα αναδειχθούν σημαντικά συμπεράσματα που θα ομαδοποιούνται σε κατηγορίες.

1η κατηγορία

Ανάλυση των χαρακτηριστικών των επισκεπτών της Χώρας Κίνητρα των ταξιδιών και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά κ.α.

2η κατηγορία

Αφορά υπηρεσίες που προέρχονται από κρατικούς φορείς: Υπουργεία, Δημόσιους Οργανισμούς, Τοπική Αυτοδιοίκηση α! και β! βαθμού.

3η κατηγορία

Αφορά υπηρεσίες που παρέχονται από ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στον Τουρισμό.

8. Αξιολόγηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα αποτελέσματα της έρευνας, θα παρουσιαστούν με τη μορφή ανάλυσης δυνατών και αδύνατων σημείων, ευκαιριών και απειλών ( SWOT ANALYSIS ).

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, μετά την τελική τους επεξεργασία, θα γίνεται σε ειδική εκδήλωση - ημερίδα προς τους εμπλεκόμενους φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στον χώρο του Τουρισμού.

9. Προηγούμενη εμπειρία

Η προτεινόμενη έρευνα έχει διεξαχθεί στην Κέρκυρα το 2008 από την Επιστημονική Εταιρεία Τουρισμού υπό την εποπτεία του δόκτωρα Κωνσταντίνου Τσουμάνη σε συνεργασία με την Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Κερκυραίων της οποία ο κ. Τσουμάνης υπήρξε Πρόεδρος ο δε εισηγητής, Αντιπρόεδρος καθώς και μέλος της ερευνητικής ομάδας. Να τονιστεί ότι τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της ως άνω έρευνας εκδόθηκαν το 2009 με την χορηγία του Επιμελητηρίου Κερκύρας το οποίο στήριξε ένθερμα την προσπάθεια αυτή.

Η έρευνα διεξήχθη στην Ελληνική Αγγλική Γερμανική αλλά υπάρχει ήδη η δυνατότητα και για την Ρωσική γλώσσα και η φόρμα των ερωτηματολογίων αυτών μας παρέχεται από την Επιστημονική Εταιρεία Τουρισμού Κερκύρας. Η έρευνα αυτή χρησιμοποίησε ξεχωριστό δείγμα για τους ημεδαπούς τουρίστες, ξεχωριστό για τους αλλοδαπούς τουρίστες και ξεχωριστό για του τουρίστες all inclusive,onou σε αυτή την περίπτωση η διανομή και συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που λειτουργούν κυρίως με πελάτες all inclusive.

Στη Ρόδο η έρευνα αυτή διεξάγεται από την Επιστημονική Ομάδα Τουρισμού ως επίσημο συμβουλευτικό όργανο του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

10. Εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας

Η Τουριστική Πολιτική της Περιφέρεια, ο σχεδιασμός του Τουριστικού προϊόντος , η ένταξη του στον άξονα της αναπτυξιακής πολιτικής και εν τέλει η προώθηση και προβολή του βγαίνει μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας η οποία και θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά 2 έτη γιατί ο Τουρισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο μη στατικό και άμεσα επηρεαζόμενο από τα κοινωνικά πολιτικά και οικονομικά περιβάλλοντα των Χωρών που χαρακτηρίζονται ως τροφοδότες και της Χώρας που χαρακτηρίζεται ως υποδοχέας.

11. Παράλληλες ενέργειες

Η Περιφέρεια Ιονίων νήσων, σε συνεργασία με τους επτά Δήμους, θα προχωρήσει σε πλήρη καταγραφή των Φυσικών, Πολιτιστικών και Τουριστικών πόρων ώστε σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της έρευνας να γίνει η ορθολογικότερη αξιοποίηση τους με γνώμονα την ισσόροπη ανάπτυξη και τον σεβασμό όλων των περιοχών που απαρτίζουν την μοναδική Περιφέρεια μας.

12. Κόστος της έρευνας

Το κόστος είναι 20.000 ευρώ κατ’ εκτίμηση και αυτό γιατί για πρώτη φορά θα διεξαχθεί η συγκεκριμένη έρευνα σε τέτοιο εύρος στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Προτείνεται η οικονομική συμμετοχή των Επιμελητηρίων καθώς και των ιδιωτικών φορέων.