You are here: Ειδησεις Πολιτικη

Πολιτικη

Διαδικασιες ολοκληρωμένου σχεδίου χωρικής ανάπτυξης .

E-mail Εκτύπωση PDF
Συνεχίζονται οι διαδικασίες για τη διαμόρφωση της στρατηγικήςτου Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης, με τηναξιοποίηση του «Εργαλείου της Ολοκληρωμένης ΧωρικήςΕπένδυσης» », στο πλαίσιο του προτύπου χωρικής ανάπτυξης τουΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014 – 2020.Μετά την εναρκτήρια εκδήλωση, που έγινε στις 7 Δεκεμβρίου, ηεπόμενη φάση περιλαμβάνει τη συγκρότηση των τριών θεματικώνομάδων: Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, ΑξιοποίησηςΥποδομών Πολιτισμού και Διαχείρισης Πολιτισμικού Κεφαλαίου καιΑστικής Αναζωογόνησης και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Οι σχετικές αιτήσεις συμμετοχής στις ομάδες πρέπει νακατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016, ώστε –στη συνέχεια – να οριστούν με απόφαση του Δημάρχου.Υπενθυμίζεται ότι κάθε φορέας – δυνητικός εταίρος και γενικότερακάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε 1 ή 2 θεματικέςομάδες. Κάθε θεματική ομάδα θα αποτελείται από μέχρι 20 άτομα.Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Υπενθυμίζεται ότι: Η διαβούλευση για τη διαμόρφωση της «στρατηγικής» του ΟΣΧΑκαι η εξειδίκευσή του σε επιχειρησιακό, χρηματοδοτικό καιοργανωτικό επίπεδο μέσω της ΟΧΕ οργανώνεται σε δύοαντίστοιχες φάσεις και διαρθρώνεται σε πέντε επιμέρους στάδια(«βήματα»), από το Δεκέμβριο του 2016 μέχρι και το Μάρτιο του 2017. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει διαβούλευση με αντικείμενοτην επιχειρησιακή συγκρότηση και οργάνωση της ΟΧΕ στο πλαίσιοτων προϋποθέσεων, δεσμεύσεων και κατευθύνσεων του ΕΣΠΑ 2014- 2020, έτσι ώστε οι δράσεις της ΟΧΕ να ενεργοποιηθούν,ενδεικτικά από το Σεπτέμβριο του 2017. Για το συντονισμό και την τεχνική υποστήριξη της διαβούλευσης, οΔήμος Κέρκυρας έχει συγκροτήσει «Ομάδα Συντονισμού» καικαθοδήγησης της διαβούλευσης. Σημ.: Όλο το σχετικό με την ΟΧΕ υλικό αναρτάται στην ιστοσελίδατου Δήμου www . corfu . gr , στο ειδικό θεματικό πεδίο με τίτλο«Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, ΕΣΠΑ 2014 – 2020».

Διαδικασιες ολοκληρωμένου σχεδίου χωρικής ανάπτυξης .

E-mail Εκτύπωση PDF
Συνεχίζονται οι διαδικασίες για τη διαμόρφωση της στρατηγικήςτου Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης, με τηναξιοποίηση του «Εργαλείου της Ολοκληρωμένης ΧωρικήςΕπένδυσης» », στο πλαίσιο του προτύπου χωρικής ανάπτυξης τουΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014 – 2020.Μετά την εναρκτήρια εκδήλωση, που έγινε στις 7 Δεκεμβρίου, ηεπόμενη φάση περιλαμβάνει τη συγκρότηση των τριών θεματικώνομάδων: Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, ΑξιοποίησηςΥποδομών Πολιτισμού και Διαχείρισης Πολιτισμικού Κεφαλαίου καιΑστικής Αναζωογόνησης και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Οι σχετικές αιτήσεις συμμετοχής στις ομάδες πρέπει νακατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016, ώστε –στη συνέχεια – να οριστούν με απόφαση του Δημάρχου.Υπενθυμίζεται ότι κάθε φορέας – δυνητικός εταίρος και γενικότερακάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε 1 ή 2 θεματικέςομάδες. Κάθε θεματική ομάδα θα αποτελείται από μέχρι 20 άτομα.Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Υπενθυμίζεται ότι: Η διαβούλευση για τη διαμόρφωση της «στρατηγικής» του ΟΣΧΑκαι η εξειδίκευσή του σε επιχειρησιακό, χρηματοδοτικό καιοργανωτικό επίπεδο μέσω της ΟΧΕ οργανώνεται σε δύοαντίστοιχες φάσεις και διαρθρώνεται σε πέντε επιμέρους στάδια(«βήματα»), από το Δεκέμβριο του 2016 μέχρι και το Μάρτιο του 2017. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει διαβούλευση με αντικείμενοτην επιχειρησιακή συγκρότηση και οργάνωση της ΟΧΕ στο πλαίσιοτων προϋποθέσεων, δεσμεύσεων και κατευθύνσεων του ΕΣΠΑ 2014- 2020, έτσι ώστε οι δράσεις της ΟΧΕ να ενεργοποιηθούν,ενδεικτικά από το Σεπτέμβριο του 2017. Για το συντονισμό και την τεχνική υποστήριξη της διαβούλευσης, οΔήμος Κέρκυρας έχει συγκροτήσει «Ομάδα Συντονισμού» καικαθοδήγησης της διαβούλευσης. Σημ.: Όλο το σχετικό με την ΟΧΕ υλικό αναρτάται στην ιστοσελίδατου Δήμου www . corfu . gr , στο ειδικό θεματικό πεδίο με τίτλο«Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, ΕΣΠΑ 2014 – 2020».

Εισήγηση ΛΑ.ΣΥ. στο Π.Σ. για τις πλημμύρες στην Ζάκυνθο .

E-mail Εκτύπωση PDF
Η εισήγηση της ΛΑΣΥ έχει ως εξής : πλημμύρες στην Ζάκυνθο στις /11/16 απέδειξαν την ανυπαρξία στοιχειωδών αντιπλημμυρικώνέργων στο νησί αλλά και την παραβίαση βασικών τεχνικών προδιαγραφών στην κατασκευή δημόσιων έργωνόπως πχ των επαρχιακών δρόμων που κατασκευάζονται χωρίς καμία παροχέτευση για τα νερά της βροχής.Συνυπάρχει η χρόνια εγκατάλειψη και αδιαφορία από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές για τονκαθαρισμό χειμάρρων, τράφων και αυλακιών όπου βέβαια υπάρχουν, γιατί υπάρχουν μεγάλα τμήματα τουεπαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου που δεν υπάρχουν αυλάκια παράλληλα με τον δρόμο. Οι ζημιές στη Ζάκυνθο είναι μεγάλες και ακόμα δεν έχουν φανεί σε όλο το μέγεθός τους.Στις συζητήσεις που έγιναν από το κλιμάκιο του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπείρωσης με κατοίκους, προέδρουςΣυμβούλους Τοπικών Συμβουλίων πλημμυρόπληκτων χωριών εκφράστηκε η έντονη δυσαρέσκεια καιαγανάκτηση γιατί ενώ είχαν περάσει 7 μέρες από την πλημμύρα δεν γίνονταν ουσιαστικά παρεμβάσεις απότον Δήμο και την Περιφέρεια για να ανοιχτούν και καθαριστούν τουλάχιστον ορισμένα επικίνδυνα σημεία,ενώ κατήγγειλαν αυθαιρεσίες και καταπατήσεις που δεν ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.Επίσης αναδείχτηκε το πρόβλημα ότι όσοι πλημμυροπαθείς έχουν πάθει ζημιά σε ζώα ή κότες –κοτόπουλα και κάνουν αίτηση αποζημίωσης στον ΕΛΓΑ για να τις κάνουν δεκτές απαιτείται να τα έχουνδηλωμένα. Πρόκειται για απαράδεκτη μεθόδευση του ΕΛΓΑ δηλαδή της κυβέρνησης μια και οιπερισσότεροι μικροϊδιοκτήτες έχουν τα ζώα για οικογενειακή χρήση και κατανάλωση.Και από τις ζημιές στην Ζάκυνθο αναδεικνύεται ότι το καπιταλιστικό σύστημα, και τα κόμματα πουτο διαχειρίζονται συνειδητά αδιαφορούν για τις λαϊκές ανάγκες και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.Επίσης είναι γνωστό ότι έργα και δράσεις αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής και αντιπυρικής προστασίας δενθεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες από την Ε.Ε.Το Π.Σ. Ι.Ν. απαιτεί από την κυβέρνηση:- Να δοθεί άμεσα σε όλους τους πληγέντες από τις πλημμύρες βοήθημα 600€- Να δοθεί άμεσα αποζημίωση στο 100 % των ζημιών που υπέστησαν- Να ξεκινήσουν άμεσα έργα καθαρισμού και διευθέτησης χειμάρρων – αυλακιών και φρεατίων ώστενα έχουν διέξοδο τα νερά. Να αποκατασταθούν οι κατολισθήσεις.- Να χορηγηθούν επαρκή κονδύλια από την κυβέρνηση για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε όλοτο νησί όπως π.χ. παροχέτευση λίμνης Μακρή, διευθέτηση ποταμιού Ροϊδου, υλοποίησηαντιπλημμυρικού έργου από Καλλιθέα-Αλικανά-Αλυκές κ.α.- Να ενταχθούν στο καθεστώς πολιτικής προστασίας και αποζημιώσεων οι ζημιές απόανεμοστρόβιλους που είναι ιδιαίτερα συχνοί στη Ζάκυνθο αλλά και στα υπόλοιπα Ιόνια νησιά.Είναι αναγκαίο να υπάρξει η απαραίτητη κρατική χρηματοδότηση για αντιπλημμυρικά έργα και στα άλλαΙόνια Νησιά (Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Κέρκυρα, Παξοί και στα άλλα μικρά νησιά). Για ορισμένα έργαυπάρχουν ήδη μελέτες που δεν υλοποιούνται γιατί δεν χρηματοδοτούνται όπως π.χ. στην Κέρκυρα :ητάφρος Κωτσέλα – το αντιπλημμυρικό έργο Περουλάδων- Σιδαρίου -Αγ. Ιωάννη-Καρουσάδων.Επειδή είναι γνωστή η αρνητική στάση της κυβέρνησης στη χρηματοδότηση τέτοιων έργων απαιτείται ηκινητοποίηση του λαού της Ζακύνθου και των άλλων νησιών. Θ. ΓουλήςΓ. Κορφιάτης

Συνάντηση Φωτεινής Βάκη με τον Υφυπουργό Νησιωτικής Πολιτικής .

E-mail Εκτύπωση PDF
Συνάντηση με τον Υφυπουργό Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριο Σαντορινιό είχε η ΒουλευτήςΚέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Φωτεινή Βάκη στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. ΗΒουλευτής παρουσίασε στον Υφυπουργό την πρότασή της για την εκπόνηση Ειδικού ΧωροταξικούΣχεδιασμού για τα Ιόνια Νησιά. Ο κ. Σαντορινιός εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του και απέστειλεσχετική επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.Ειδικότερα, στη συνάντηση η Φ. Βάκη αναφέρθηκε στο ισχύον Γενικό Πλαίσιο ΧωροταξικούΣχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» (ΓΠΧΣΑΑ) το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή το 2008 καιουσιαστικά έθετε τα Ιόνια Νησιά εκτός πλαισίου νησιωτικότητας ενώ παράλληλα κατέτασσε τηνΚέρκυρα στους «δευτερεύοντες εθνικούς πόλους ανάπτυξης» (επίπεδο 3), παρόλο που αποτελείέδρα Περιφέρειας και θα έπρεπε να ενταχθεί στους «λοιπούς εθνικούς πόλους» (επίπεδο 2). Μεταξύάλλων, αυτό είχε ως αποτέλεσμα, επισήμανε, να δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς διευθύνσεωνυπηρεσιών από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα ή στην Πάτρα, πόλεις που εντάχθηκαν στουςπρωτεύοντες εθνικούς πόλους. Επιπλέον, ανέφερε στον κ. Σαντορινιό ότι ο μη χαρακτηρισμός των Ιονίων Νήσων ως νησιωτικούσυμπλέγματος με το ΓΠΧΣΑΑ του 2008, είχε πολυεπίπεδες συνέπειες τόσο σε ό,τι αφορά τιςαναπτυξιακές δυνατότητες των νησιών όσο και σε ό,τι αφορά τα μέτρα νησιωτικότας από τα οποίαεξαιρέθηκαν. Η Βουλευτής πρότεινε τη χρήση του σχεδίου νόμου (αφού ψηφιστεί και τεθεί σε ισχύ) τουΥπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη», πουκατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή. Όπως επισήμανε, στο πλαίσιο του εν λόγω νόμου θα μπορούσενα εκπονηθεί Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΕΧΠ) για τα Ιόνια Νησιά, προκειμένου να διορθωθούντα προβληματικά σημεία του ΓΠΧΣΑΑ του 2008. Ο Υφυπουργός Νησιωτικής Πολιτικής, από την πλευρά του, σημείωσε ότι η παραπάνω πρόταση τονβρίσκει σύμφωνο και θα διερευνήσει ποιες δυνατότητες δίνονται με τις διατάξεις του συγκεκριμένουνομοσχεδίου. Μετά το πέρας της συνάντησης ο κ Σαντορινιός απέστειλε σχετική επιστολή προς το ΥπουργείοΠεριβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία αναφέρει την πρόταση της Βουλευτή Κέρκυρας σχετικάμε την έκδοση Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τα Ιόνια Νησιά και ζητεί τη διευθέτηση τουζητήματος μέσω του νομοσχεδίου «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη».

ΠΕΣΔΑ και Γαρίτσα στο έκτακτο Περιφερειακό της Κυριακής.

E-mail Εκτύπωση PDF
Με δύο θέματα συνεδριάζει εκτάκτως της Κυριακή το Περιφερειακό Συμβούλιο. altΗ αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, δηλαδή του τρόπου που μέλει να διαχειριστούμε τα σκουπίδια σε όλο το Ιόνιο από το άμεσα προσεχές διάστημα θ’ αποτελέσει το επίκεντρο της συζήτησης, που όπως θα θυμάστε στην προηγούμενη συνεδρίαση, κατέληξε στις γνωστές εντάσεις από διαμαρτυρόμενους πολίτες που αρνούνται κάθε περεταίρω χρήση του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου για τη διαχείριση των σκουπιδιών της Κέρκυρας. Βέβαια, η πρόταση αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, όπως αυτή έχει εγκριθεί κι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος υποδεικνύει ως μοναδικό σημείο ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων της Κέρκυρας την περιοχή του Τεμπλονίου, ενώ δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι προβλέπεται και η χρήση των ανενεργών εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ νότου, έστω και με την μετατροπή τους σε ΧΥΤΥ, δηλαδή χώρου εναπόθεσης υπολειμμάτων από την επεξεργασία των σκουπιδιών και όχι χύδην απορριμμάτων. Μόνο που στην έννοια επεξεργασμένων υπολειμμάτων εμπεριέχονται και τα δεματοποιημένα ανενεργά σκουπίδια, οπότε κι αυτό θα είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, στο οποίο θα χρειαστεί όλη την πειθώ της Περιφερειακής Αρχής για να γίνει αποδεκτό. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ενδεχόμενη θετική ψήφιση του νέου ΠΕΣΔΑ από το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην ουσία δρομολογεί και το άνοιγμα όλου του πακέτου διαχείρισης που έχει ακουστεί στο παρελθόν, μαζί και τη Λευκίμμη, καθώς το ναι του ΠΣ θα σημαίνει και την επί της ουσίας αδειοδότηση της νέας φάσης που συμπεριλαμβάνει και το ΧΥΤΑ στο νότο. Παράλληλα, σημαντική είναι η προσπάθεια της ΠΙΝ να περάσει και το ζήτημα της αποκατάστασης του παραλιακού μετώπου της Γαρίτσας σε νέο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, μέσω της ένταξης στο επιχειρησιακό για το Ιόνιο, στοιχείο που επιβεβαιώνει και το ρεπορτάζ της «ΚΑ» για την ανάγκη συμπληρωματικής χρηματοδότησης, ώστε να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση όλου του έργου στη Γαρίτσα και όχι μόνο σε ότι αφορά την αποκατάσταση του τείχους του ΝΑΟΚ. Στην ημερήσια διάταξη πέρα από αυτά τα δύο κρίσιμα θέματα θα συζητηθούν βάση της ημερήσιας διάταξης οι εγκρίσεις Ισολογισμών κι Απολογισμών των Οικονομικών ετών 2013 και 2014. Η τροποποίηση των άρθρων 11 και 12 του Οργανισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς και η 14η Τροποποίηση Ετήσιου προγράμματος δράσης & κατανομής Υποέργων Περιφερειακών Ενοτήτων. Τέλος θα τεθούν προς συζήτηση τα θέματα για την επιχορήγηση Κέντρων Πρόληψης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η διακοπή κυκλοφορίας επί της επαρχιακής Βρυώνη Βαρυπατάδες Άγιος Νικόλαος μέσω Βυρού και Καλαφατιώνων, στο ύψος του νέου σχολικού κέντρου Βιρού και για μήκος 300μ., τα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας Π.Ε Ζακύνθου και η διατήρηση του φορέα διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

Σελίδα 4 από 276